Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Kalendarz imprez i uroczystości

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 

 

 Lp.

Uroczystości szkolne

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1

Rozpoczęcie roku szkolnego – przygotowanie dekoracji

wrzesień

A.   Majchrzak, J, Ściegienna,             W. Zbróg

2

Sprzątanie świata

wrzesień

Wychowawcy

3

Tydzień wychowania chrześcijańskiego

wrzesień

Ks. P. Bukała, K. Kowalczyk

4

Wybór Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

A.   Majchrzak

5

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

wrzesień

W. Zbróg, Wychowawcy

6

Dzień Integracji

wrzesień

 Wychowawcy kl. O-VI

7

Dzień Chłopaka

wrzesień

Samorząd Uczniowski

8

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień

W. Soboń

9

Święto Komisji Edukacji Narodowej

październik

  1. B. Janus,

10

Dzień papieski

październik

Ks. P. Bukała, K. Kowalczyk

11

Dzieñ Seniora

październik

K. Kowalczyk

12

Ślubowanie klasy  I

październik

  1. A. Dymińska

13

Śniadanie daje moc

listopad

Wychowawcy, Rodzice

14

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad

K. Kowalczyk

15

Zabawa andrzejkowa

listopad

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy

16

Wieczór wigilijny -  jasełka tradycyjne

grudzień

Cz. Artystyczna – M. Szczepańska, B. Janus, Ks. P. Bukała, A. Majchrzak

Przygotowanie chóru - K. Kowalczyk

Dekoracja korytarza - A. Dymińska, J. Staciwa, E. Piskulak,

Przygotowanie stołów wigilijnych i dekoracji sali – wychowawcy klas

17

Świąteczna paczka - kiermasz

grudzień

L. Ostrowska, J. Ściegienna

18

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń

K. Kowalczyk

19

Zabawa choinkowa

styczeń

Wychowawcy

20

Dzień Babci  i Dzień Dziadka

styczeń

Wychowawcy kl. 0-III

21

Zabawa walentynkowa

luty

Wychowawcy, Rodzice

22

Dzień Kobiet

marzec

W. Soboń

23

Tydzień Kultury Języka

 

  1. B. Janus, W. Zbróg

24

Święto wiosny

marzec

Wychowawcy

25

Święto Ziemi

kwiecień

L. Ostrowska

26

Rocznica Konstytucji 3 maja

kwiecień-maj

Z. Ostrowski

27

Szkolny Tydzień Profilaktyki

 

J. Ściegienna – koordynator, Wychowawcy

28

Dzień Matki

maj

Wychowawcy klas 0-VII

29

Dzień Dziecka

czerwiec

B. Burak– koordynator, Wychowawcy

30

Spartakiada uczniów klas I - III

czerwiec

Wychowawcy kl. I-III

31

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec

E. Piskulak