Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

INFO dla uczniów

 

 

ROK 2018/19 - informacje o konkursach dla uczniów

Konkurs plastyczny organizowany przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka pt. "Ogień w lesie"


Technika dowolna, format dowolny, tematyka związana z tematem, termin oddania prac 29.05.2019 roku.

Uczestnicy - uczniowie klas 0-VIII (jeden plakat na klasę).

  Szkolny konkurs plastyczny w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia pt. "Recepta na dobre samopoczucie".

Technika dowolna, jeden plakat na klasę, format min. A3.

Termin oddania 17.05.2019r.Szkolny konkurs plastyczny w ramach Tygodnia Bibliotek- Biblioteka inspiruje 

Technika dowolna, format min. A3, jeden plakat na klasę.

Termin do 15.05.2019r. Konkurs wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim

dla Szkół Podstawowych w Gminie Radoszyce

 

Uczestnicy - uczniowie kl. V-VIII (z każdej szkoły 2 uczniów wyłonionych

w eliminacjach szkolnych)

Termin- 26 kwietnia 2019 r., SP Kłucko godz.11.00-11.45. 

Zakres tematyczny- wiedza w zakresie działań zbrojnych, zasług, zainteresowań

i życiorysu mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Przeprowadzenie konkursu- test z wiedzy dotyczącej mjr Henryka Dobrzańskiego.

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

 


 

SZKOLNY KOLNKURS NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ"

 

Technika - dowolna.

Dwie kategorie wiekowe: 0-III; IV-VIII.

Termin oddania 04.04.2019r. 


 

Placówka KRUS organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-3 i 4-7 pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI - maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. 

Format A-3, technika dowolna.

Termin składania prac do 29 marca 2019r.

 


Organizator- Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Temat- Moj las

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prez młodzież i dzieci dzieł plastycznych w w/w temacie.

Uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę, jej wielkość, rodzaj i technika jest dowolna. Pod uwagę będą brane takie cechy jak: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

 Do prac nie zbieramy roślin chronionych, nie uszkadzamy drzew.

Termin oddania prac 23.03.2019r. Placówka KRUS organizuje konkurs  pod hasłem „Napisz, zaśpiewaj, zagraj- dzien z  życia rolnika” dla dzieci kl. VI-VIII.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie dnia z zycia rolnika w dowolnej formie artystycznej tj. piosenka, rysunek, wiersz, film, mem itp. na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Termin składania prac do 30 marca 2019r. 


 

Szkolne konkursy w ramach XXVII TKJ

- Międzyszkolny Konkurs Literacki Czy wolność słowa oznacza, że możemy mówić i pisać wszystko i wszędzie? List otwarty do rówieśników.


- Konkurs- Klasowy  Mistrz Języka Polskiego „Przysłowia bez tajemnic” (IV – VI, VII – VIII) 

 

- Szkolny Konkurs Plastyczny „Rodzina na kartach literatury” (I – III) .

 

- Szkolny Konkurs Plastyczny – plakat z hasłem reklamującym kulturę słowa Jak mnie słyszą, tak mnie widzą. (IV – VIII)

 

- Mistrzowie Recytacji-zaprezentowanie się na forum szkoły zwycięzców z poszczególnych klas. (I – III, IV – VIII)

- Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2019” (IV – VI, VII – VIII)

 


 

Wszystkich chętnych zaraszamy do przynoszenia ozdób (bombek, choinek, stroików) na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dn. 16 i 23.12.2018r. po Mszach świętych. 

 


Konkurs na "Kartkę świąteczną"

Uczestnicy kl. 0 - VIII

Termin oddania 14.12.2018r.

 


SZKOLNY KONKURS NA "LIST DO ŚW. MIKOŁAJA"

Uczestnicy kl.0 - VIII

Termin oddania 03.12.2018r.

 


ROK 2017/18 - informacje o konkursach dla uczniów

KONKURSY PLASTYCZNE W RAMACH

SZKOLNEGO TYGODNIA PROFILAKTYKI:


"Mój dzień z mamą i tatą"- kl.0

"Zdrowe odżywianie"-  kl. I-III

"Aktywny i zdrowy styl życia sposobem na uniknięcie uzależnień"(palenie tytoniu, picie alkoholu, substancje psychotropowe i psychoaktywne) kl.IV-VII

 

Termin oddania prac 7 czerwca, format A3.

 


Konkurs piosenki "KING OF SING"

Organizator: Młodzieżowa Rada Miejska wRadoszycach.

Uczestnicy konkursu: artyści amatorzy w wieku od 9-20 lat, formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 25 maja 2018r. do UMiG w Radoszycach do pani Pauliny Bańburskiej.

Prezentacja uczestników nastąpi 8 czerwca 2018r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach.

 KONKURS  O NAGRODĘ NADLEŚNICZEGO

NADLEŚNICTWA RUDA MALENIECKA

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prez młodzież i dzieci dzieł plastycznych w w/w temacie.


Klasa może zgłosić tylko jedna pracę, jej wielkość, rodzaj i technika jest dowolna. Pod uwagę będą brane takie cechy jak: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

Do prac nie zbieramy roślin chronionych, nie uszkadzamy drzew.

Termin oddania prac 24.05.2018r.


 


KONKURS RECYTATORSKI

WIERSZY MARII KONOPNICKIEJ

 

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-VII. Uczniowie przygotowują na pamięć wybrany przez siebie lub nauczyciela wiersz.

Termin 30 maja 2018r.

 

Zaprasza Biblioteka SzkolnaUśmiech


Konkurs na film "Zdrowie dla wszystkich" przeznaczony

dla uczniów kl.IV-VII


Praca: indywidualna lub zbiorowa max.3 osoby w zespole.

Filmik max. do 7 min nagrany na płycie CD.

Termin składania prac: 14 maja 2018r.

 


Konkurs plastyczny dla kl. IV-VI "Niepodległa - Lubię to"

Praca powinna mieć format A4 i zostać namalowana kredkami lub farbami ukazująca interpretację tytułu.

Termin oddania prac 4 maja 2018r.

 


Międzyszkolny konkurs plastyczny dla kl.IV-VI

"Miasto Radoszyce - moja wizja przyszłości"

Format A3, technika dowolna, termin do 16 kwietnia 2018r.

 


 

Konkurs plastyczny "Polska - moja Ojczyzna"


Konkurs dla uczniów kl.I-III.

Praca powinna mieć format A4 i zostać namalowana kredkami lub farbami.

Termin oddania prac: 4 maja 2018r.


 KONKURS ''ŚWIĘTOKRZYSKIE TO MY"

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

Prace konkursowe mogą mieć formę:

 •  pracy pisemnej w formie eseju (do 3 stron w formacie A4),
 • pracy plastycznej w formie plakatu (w formacie A3, wykonanego techniką dowolną),
 • prezentacji multimedialnej (do 15 slajdów) - na płycie CD,
 • filmiku ( czas trwania do 3 min w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video).
Termin dostarczenia prac do 30 kwietnia 2018r.
Praca może być zbiorowa.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach.
ZAPRASZAMY do udziału!!!Uśmiech

SZKOLNY KONKURS "WIELKANOCNE KARTKI"

Konkurs przeznaczony dla klas 0-VII.

Każdy uczestnik może wykonać jedną kartkę świąteczną bez życzeń w środku.

Technika dowolna, format A6.

Termin oddania prac 15.03.2018r.

Organizatorzy- nauczyciele świetlicy.

Zapraszamy do udziału!Uśmiech

 

KONKURSY W RAMACH TYGODNIA KULTURY JĘZYKA 05-09.03.2018r

 

Konkurs- Klasowy  Mistrz Języka Polskiego

 Spotkajmy się ze związkami frazeologicznymi

przeznaczony dla uczniów klas IV-VII.

 

KONKURS RECYTATORSKI

dla uczniów klas I-III wierszy św. Jana Pawła II lub ks. Jana Twardowskiego

dla uczniów klas IV-VII poezji św. Jana Pawła II


w dniach 05.03-08.03.2018r.


KONKURS LITERACKI

"LIST DO ŚW. JANA PAWŁA II"

  

Organizator Konkursu: p. Barbara Janus

  Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. 

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do św. Jana Pawła II napisany odręcznie, czytelnym pismem lub na komputerze ;

 b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły.

Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasa – IV - V oraz klasa VI - VII.

Termin oddania prac konkursowych:

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem  7 marca 2018 r.


Szkolny Konkurs Plastyczny – plakat z hasłem promujący czytelnictwo 

Mamo, Tato, poczytaj ze mną!

dla uczniów klas IV-VII; technika dowolna; format A4 lub A3. 

Termin oddania 08.03.2018r.


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!!!Uśmiech

  


 

KONKURS PLASTYCZY

"LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH"

Projekt logo należy wykonać na kartce formatu A-4 lub A-5 lub w programie graficznym (jpg. lub pgf.).

Technika dowolna.

Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania z napisem "MRM w Radoszycach", "Młodzieżowa Rada Miejska w Radoszycach".

TERMIN do 5 marca 2018r.

Konkurs przeznaczony dla klas V-VII


 

KONKURS PLASTYCZNY "SMOLEŃSK 10.04.2010 10:42"

przeznaczony dla klas 0-VII.

Technika dowolna: (rysunek ołówkiem, kredkami, flamastrami, farbami, wyklejanka, grafika komputerowaitp.)

Format: A-3

Na pracy konkursowej powinny się znaleźć:

 • napis "SMOLEŃSK 10.04.2010 10:42" 
 • flaga lub barwy narodowe Polski
 • napis "96" w odniesieniu do liczby ofiar w dowolnym układzie i stylistyce
 • na odwrocie imię, nazwisko i adres zamieszkania autora

Dopuszcza się zgłaszanie prac na komputerze lub zgłaszanie w formie elektronicznej.

 TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 30 MARCA 2018R.

Organizator: iFCAS INTERNATIONAL FUNDATION for CULTURE, ART and Science


 

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas  I-III pt. „Hałas męczy. Lubię ciszę” oraz konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV-VII „Wpływ hałasu na zdrowie człowieka” w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Praca plastyczna format A-4 lub    A-3, technika dowolna. Termin oddania prac 05.03.2018r.

 


Placówka KRUS organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-3 i 4-7 pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY- UPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Format A-3, technika dowolna. Termin składania prac do 15 marca 2018r.

 


 

Diecezjalny konkurs plastyczny "Dary Ducha Świętego"

dla uczniów klas 1-3.

Technika prac dowolna, format dowolny A3- A4.

Termin oddania prac 26 stycznia 2018r.

 


Konkurs wiedzy dla uczniów kl.IV-VII o Janie Pawle II.

Termin styczeń - marzec 2018r.

 


 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej "ŚW. JAN PAWEŁ II" - klasy IV-VII

Termin grudzień 2017r.- styczeń 2018r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "MÓJ PROJEKT SZTANDARU SZKOŁY" dla klas IV-VII.

Termin listopad-grudzień 2017r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "JAN PAWEŁ II - PORTRET" dla klas 0-3

Termin listopad-grudzień 2017r.

 SZKOLNY KONKURS "BOŻONARODZENIOWE KARTKI"

Konkurs przeznaczony dla klas 0-VII.

Uczestnik może wykonać kartki świąteczne.

Technika dowolna.

Termin oddania prac 8.12.2017r.

Organizatorzy- nauczyciele świetlicy.

Zapraszamy do udziału!

 


Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Bliskie spotkanie z gramatyką języka ojczystego

 


REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VII. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu

 

 KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

 Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 22 marca 2018 roku.

 

 


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

"MISTRZ ORTOGRAFII"

I etap- wewnątrzklasowy- 12.12.2017r.

II etap- międzyklasowy- 09.01.2018r.

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VII.

Życzymy powodzenia! Organizatorzy.


 

POWIATOWY KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Końskich.

Konkurs trwa od 2 listopada do 24 listopada 2017r.

Prace należy wykonać w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych metod. Można stosować techniki mieszane.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę, prace mogą być zbiorowe.

Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryką autora, wg wzoru:

Imię i nazwisko oraz data urodzenia autora pracy

Adres zamieszkania

Telefon

Adres e-mail

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 KOKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III

"MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"


Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Termin nieprzekraczalny do 02.10.2017r.

Prace powinny spełniać następujące kryteria - A4, płaska, papierowa, na odwrocie opisana imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.

Ocenie podlegać będą: samodzielność, ciekawy pomysł, interesujące wykonanie.

Wyniki zostaną ogłoszone 12 października 2017r. na stronie internetowej Organizatora www.centrumbajki.pl w zakładce aktualności.............................................................................................................................

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla klas 0-VII


Zaprojektuj "Sukienkę dla Maryi Matki Bożej Królowej Polski".

Technika dowolna

Format A-3 lub A-4

Termin do 22.09.2017r.

...................................................................................................................................................................... 


 

 XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

 

 

     KONKURS LITERACKI

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV – VI

 

List do ulubionego bohatera literackiego - Podziwiam Cię

 

Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach.

 

Koordynator Konkursu: p. Anna Popiel

 

Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. Ponadto konkurs ma na celu:

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do swojego ulubionego bohatera literackiego napisany odręcznie, czytelnym pismem;

 

b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

 

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 

d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły - organizatora konkursu;

 

e)    w kopercie, oprócz listu, powinna znaleźć się także  metryczka konkursowa oraz zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 

 

Ocena prac:

 

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasa – IV, klasa V oraz klasa VI.

 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

 

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem 15 marca 2017 r.;

 

Wyniki i nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani oraz zaproszeni na wręczenie nagród, które odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

 

 

 

Serdecznie  zapraszamy do udziału w  Konkursie wszystkich, którzy chętnie sięgają po pióro oraz listy piszą… 

 

Szkolny Konkurs Poetycki

 

Czy łatwo być poetą?

 

Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim  Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

CELE KONKURSU:

 

1. Zainteresowanie uczniów poezją, budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów;

 

2. Rozwijanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, umiejętności językowych;

 

3. Poznanie siebie samego, swoich możliwości;

 

4. Rozwijanie talentów poetyckich najmłodszych uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

2. Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia piękna przyrody, uczuć i emocji z nią związanych. Każdy uczeń może napisać jeden wiersz o wybranej porze roku lub o wszystkich czterech.

 

3. Wymogi formalne:

 

a) Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.

 

b) Wiersze napisane komputerowo na kartce o formacie A 4 należy  dostarczyć do organizatora Konkursu do dnia 15 marca 2017 roku. 

 

c)Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

 

d)Przekazane wiersze przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wierszy na stronie internetowej SP w Wilczkowicach.

 

4. Komisja konkursowa dokona oceny twórczości uczniów według następujących kryteriów:

 

a) Tematyka i budowa wierszy, zgodność z tematem,

 

b) Oryginalność ujęcia tematu,

 

c) Ogólny wyraz artystyczny, dobór środków artystycznego wyrazu,

 

d) Poprawność językowa.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Na laureatów czekają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Ponadto wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane  w programie artystycznym dnia 20 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Jak nie dać plamy i wyjść z twarzą ze spotkania ze związkami frazeologicznymi.

 

Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak
 

 

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Środki stylistyczne.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 marca 2017 roku.