Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

INFO dla uczniów

 

ROK 2019/20 - informacje o konkursach dla uczniów

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki

„Czy warto chronić klimat i język?” - list otwarty do rówieśników. 

 

Organizatorzy konkursu:

 

p. Zbigniew Kowalczyk, p. Barbara Janus, p.  Wiesława Zbróg

 

Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. 

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a)          każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany

 

do rówieśników napisany odręcznie, czytelnym pismem;

 

b)         uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu

 

 i rozwinięcia go według własnego uznania;

 

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 

 d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły:

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach

 

Wilczkowice 34

 

26-230 Radoszyce

 

 

 

Ocena prac:

 

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy – IV - V

 

oraz klasy VI - VIII.

 

Termin oddania prac konkursowych:

 

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem  10 marca 2020 r.

 

W dniu 12 marca  zostaną ogłoszone wyniki, natomiast w dniu 13 marca

 

o godz. 10. 00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w sali gimnastycznej

 

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach.

 

 

 

Zapraszamy do udziału!!!Uśmiech


 Konkurs plastyczny "Witaj Wiosno"


Organizator- UMiG Radoszyce

Tematyką konkursu plastycznego jest Wiosna, jako pora roku budząca się do życia. Uczestnicy powinni przedstawić zwiastuny wiosny. Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny. Technika prac płaska, dowolna (farby, kredki, wyklejanki itp.). Maksymalne wymiary arkusza – A 3. Termin oddania do 28 lutego.


Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

a) Klasy 1-4 szkoły podstawowej;

b) Klasy 5-8 szkoły podstawowej. 

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

a) I etap – szkolny (odpowiedzialny Dyrektor szkoły). Każda szkoła wybiera według podanych kategorii wiekowych maksymalnie po 2 prace i przekazuje do II etapu do Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach. Oznacza to, że łącznie jedna szkoła przekazuje do II etapu 4 prace;

b) II etap – gminny (odpowiedzialny Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych). Spośród przekazanych przez Dyrektorów wszystkich szkół prac według podanych kategorii wiekowych Komisja Konkursowa wyłania 3 zwycięskie prace. O wynikach konkursu Dyrektorzy zostaną poinformowani w terminie 3 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu Komisji konkursowej.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIEUśmiechUśmiechUśmiechKonkurs pt. "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz            i szanujesz"


Uczestnicy konkursu: 

I grupa klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Praca powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać. Termin oddania prac 25.02.2020r.

Konkurs gry w warcaby

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w turnieju gry w warcaby o tytuł „Szkolnego mistrza gry w warcaby” pod patronatem Dyrektora Szkoły dr. Zbigniewa Kowalczyka, który odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. w świetlicy szkolnej                         o godzinie 10.00. Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się do dnia 16 grudnia 2019 r. w świetlicy szkolnej. 

 Konkurs na Najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową

Wszyscy uczniowie. Technika i forma wykonania prac jest dowolna. Można użyć wszystkiego co podpowie nam wyobraźnia. Prace należy dostarczyć do dnia 18 grudnia 2019 r., do wychowawców klas lub do świetlicy szkolnej. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi na początku stycznia 2020 r. 

 Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.

Zapaszamy wszystkich uczniów do przynoszenia ozdób bożonarodzeniowych na kiermasz, który odbędzie się w dniu 08.12.2019 przed kościołem w Wilczkowicach.ROK 2018/19 - informacje o konkursach dla uczniów

Konkurs plastyczny organizowany przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka pt. "Ogień w lesie"


Technika dowolna, format dowolny, tematyka związana z tematem, termin oddania prac 29.05.2019 roku.

Uczestnicy - uczniowie klas 0-VIII (jeden plakat na klasę).

  Szkolny konkurs plastyczny w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia pt. "Recepta na dobre samopoczucie".

Technika dowolna, jeden plakat na klasę, format min. A3.

Termin oddania 17.05.2019r.Szkolny konkurs plastyczny w ramach Tygodnia Bibliotek- Biblioteka inspiruje 

Technika dowolna, format min. A3, jeden plakat na klasę.

Termin do 15.05.2019r. Konkurs wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim

dla Szkół Podstawowych w Gminie Radoszyce

 

Uczestnicy - uczniowie kl. V-VIII (z każdej szkoły 2 uczniów wyłonionych

w eliminacjach szkolnych)

Termin- 26 kwietnia 2019 r., SP Kłucko godz.11.00-11.45. 

Zakres tematyczny- wiedza w zakresie działań zbrojnych, zasług, zainteresowań

i życiorysu mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Przeprowadzenie konkursu- test z wiedzy dotyczącej mjr Henryka Dobrzańskiego.

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

 


 

SZKOLNY KOLNKURS NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ"

 

Technika - dowolna.

Dwie kategorie wiekowe: 0-III; IV-VIII.

Termin oddania 04.04.2019r. 


 

Placówka KRUS organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-3 i 4-7 pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI - maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. 

Format A-3, technika dowolna.

Termin składania prac do 29 marca 2019r.

 


Organizator- Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Temat- Moj las

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prez młodzież i dzieci dzieł plastycznych w w/w temacie.

Uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę, jej wielkość, rodzaj i technika jest dowolna. Pod uwagę będą brane takie cechy jak: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

 Do prac nie zbieramy roślin chronionych, nie uszkadzamy drzew.

Termin oddania prac 23.03.2019r. Placówka KRUS organizuje konkurs  pod hasłem „Napisz, zaśpiewaj, zagraj- dzien z  życia rolnika” dla dzieci kl. VI-VIII.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie dnia z zycia rolnika w dowolnej formie artystycznej tj. piosenka, rysunek, wiersz, film, mem itp. na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Termin składania prac do 30 marca 2019r. 


 

Szkolne konkursy w ramach XXVII TKJ

- Międzyszkolny Konkurs Literacki Czy wolność słowa oznacza, że możemy mówić i pisać wszystko i wszędzie? List otwarty do rówieśników.


- Konkurs- Klasowy  Mistrz Języka Polskiego „Przysłowia bez tajemnic” (IV – VI, VII – VIII) 

 

- Szkolny Konkurs Plastyczny „Rodzina na kartach literatury” (I – III) .

 

- Szkolny Konkurs Plastyczny – plakat z hasłem reklamującym kulturę słowa Jak mnie słyszą, tak mnie widzą. (IV – VIII)

 

- Mistrzowie Recytacji-zaprezentowanie się na forum szkoły zwycięzców z poszczególnych klas. (I – III, IV – VIII)

- Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2019” (IV – VI, VII – VIII)

 


 

Wszystkich chętnych zaraszamy do przynoszenia ozdób (bombek, choinek, stroików) na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dn. 16 i 23.12.2018r. po Mszach świętych. 

 


Konkurs na "Kartkę świąteczną"

Uczestnicy kl. 0 - VIII

Termin oddania 14.12.2018r.

 


SZKOLNY KONKURS NA "LIST DO ŚW. MIKOŁAJA"

Uczestnicy kl.0 - VIII

Termin oddania 03.12.2018r.

 


ROK 2017/18 - informacje o konkursach dla uczniów

KONKURSY PLASTYCZNE W RAMACH

SZKOLNEGO TYGODNIA PROFILAKTYKI:


"Mój dzień z mamą i tatą"- kl.0

"Zdrowe odżywianie"-  kl. I-III

"Aktywny i zdrowy styl życia sposobem na uniknięcie uzależnień"(palenie tytoniu, picie alkoholu, substancje psychotropowe i psychoaktywne) kl.IV-VII

 

Termin oddania prac 7 czerwca, format A3.

 


Konkurs piosenki "KING OF SING"

Organizator: Młodzieżowa Rada Miejska wRadoszycach.

Uczestnicy konkursu: artyści amatorzy w wieku od 9-20 lat, formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 25 maja 2018r. do UMiG w Radoszycach do pani Pauliny Bańburskiej.

Prezentacja uczestników nastąpi 8 czerwca 2018r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach.

 KONKURS  O NAGRODĘ NADLEŚNICZEGO

NADLEŚNICTWA RUDA MALENIECKA

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prez młodzież i dzieci dzieł plastycznych w w/w temacie.


Klasa może zgłosić tylko jedna pracę, jej wielkość, rodzaj i technika jest dowolna. Pod uwagę będą brane takie cechy jak: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

Do prac nie zbieramy roślin chronionych, nie uszkadzamy drzew.

Termin oddania prac 24.05.2018r.


 


KONKURS RECYTATORSKI

WIERSZY MARII KONOPNICKIEJ

 

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-VII. Uczniowie przygotowują na pamięć wybrany przez siebie lub nauczyciela wiersz.

Termin 30 maja 2018r.

 

Zaprasza Biblioteka SzkolnaUśmiech


Konkurs na film "Zdrowie dla wszystkich" przeznaczony

dla uczniów kl.IV-VII


Praca: indywidualna lub zbiorowa max.3 osoby w zespole.

Filmik max. do 7 min nagrany na płycie CD.

Termin składania prac: 14 maja 2018r.

 


Konkurs plastyczny dla kl. IV-VI "Niepodległa - Lubię to"

Praca powinna mieć format A4 i zostać namalowana kredkami lub farbami ukazująca interpretację tytułu.

Termin oddania prac 4 maja 2018r.

 


Międzyszkolny konkurs plastyczny dla kl.IV-VI

"Miasto Radoszyce - moja wizja przyszłości"

Format A3, technika dowolna, termin do 16 kwietnia 2018r.

 


 

Konkurs plastyczny "Polska - moja Ojczyzna"


Konkurs dla uczniów kl.I-III.

Praca powinna mieć format A4 i zostać namalowana kredkami lub farbami.

Termin oddania prac: 4 maja 2018r.


 KONKURS ''ŚWIĘTOKRZYSKIE TO MY"

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

Prace konkursowe mogą mieć formę:

 •  pracy pisemnej w formie eseju (do 3 stron w formacie A4),
 • pracy plastycznej w formie plakatu (w formacie A3, wykonanego techniką dowolną),
 • prezentacji multimedialnej (do 15 slajdów) - na płycie CD,
 • filmiku ( czas trwania do 3 min w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video).
Termin dostarczenia prac do 30 kwietnia 2018r.
Praca może być zbiorowa.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach.
ZAPRASZAMY do udziału!!!Uśmiech

SZKOLNY KONKURS "WIELKANOCNE KARTKI"

Konkurs przeznaczony dla klas 0-VII.

Każdy uczestnik może wykonać jedną kartkę świąteczną bez życzeń w środku.

Technika dowolna, format A6.

Termin oddania prac 15.03.2018r.

Organizatorzy- nauczyciele świetlicy.

Zapraszamy do udziału!Uśmiech

 

KONKURSY W RAMACH TYGODNIA KULTURY JĘZYKA 05-09.03.2018r

 

Konkurs- Klasowy  Mistrz Języka Polskiego

 Spotkajmy się ze związkami frazeologicznymi

przeznaczony dla uczniów klas IV-VII.

 

KONKURS RECYTATORSKI

dla uczniów klas I-III wierszy św. Jana Pawła II lub ks. Jana Twardowskiego

dla uczniów klas IV-VII poezji św. Jana Pawła II


w dniach 05.03-08.03.2018r.


KONKURS LITERACKI

"LIST DO ŚW. JANA PAWŁA II"

  

Organizator Konkursu: p. Barbara Janus

  Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. 

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do św. Jana Pawła II napisany odręcznie, czytelnym pismem lub na komputerze ;

 b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły.

Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasa – IV - V oraz klasa VI - VII.

Termin oddania prac konkursowych:

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem  7 marca 2018 r.


Szkolny Konkurs Plastyczny – plakat z hasłem promujący czytelnictwo 

Mamo, Tato, poczytaj ze mną!

dla uczniów klas IV-VII; technika dowolna; format A4 lub A3. 

Termin oddania 08.03.2018r.


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!!!Uśmiech

  


 

KONKURS PLASTYCZY

"LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH"

Projekt logo należy wykonać na kartce formatu A-4 lub A-5 lub w programie graficznym (jpg. lub pgf.).

Technika dowolna.

Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania z napisem "MRM w Radoszycach", "Młodzieżowa Rada Miejska w Radoszycach".

TERMIN do 5 marca 2018r.

Konkurs przeznaczony dla klas V-VII


 

KONKURS PLASTYCZNY "SMOLEŃSK 10.04.2010 10:42"

przeznaczony dla klas 0-VII.

Technika dowolna: (rysunek ołówkiem, kredkami, flamastrami, farbami, wyklejanka, grafika komputerowaitp.)

Format: A-3

Na pracy konkursowej powinny się znaleźć:

 • napis "SMOLEŃSK 10.04.2010 10:42" 
 • flaga lub barwy narodowe Polski
 • napis "96" w odniesieniu do liczby ofiar w dowolnym układzie i stylistyce
 • na odwrocie imię, nazwisko i adres zamieszkania autora

Dopuszcza się zgłaszanie prac na komputerze lub zgłaszanie w formie elektronicznej.

 TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 30 MARCA 2018R.

Organizator: iFCAS INTERNATIONAL FUNDATION for CULTURE, ART and Science


 

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas  I-III pt. „Hałas męczy. Lubię ciszę” oraz konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV-VII „Wpływ hałasu na zdrowie człowieka” w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Praca plastyczna format A-4 lub    A-3, technika dowolna. Termin oddania prac 05.03.2018r.

 


Placówka KRUS organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-3 i 4-7 pod hasłem „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY- UPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Format A-3, technika dowolna. Termin składania prac do 15 marca 2018r.

 


 

Diecezjalny konkurs plastyczny "Dary Ducha Świętego"

dla uczniów klas 1-3.

Technika prac dowolna, format dowolny A3- A4.

Termin oddania prac 26 stycznia 2018r.

 


Konkurs wiedzy dla uczniów kl.IV-VII o Janie Pawle II.

Termin styczeń - marzec 2018r.

 


 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej "ŚW. JAN PAWEŁ II" - klasy IV-VII

Termin grudzień 2017r.- styczeń 2018r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "MÓJ PROJEKT SZTANDARU SZKOŁY" dla klas IV-VII.

Termin listopad-grudzień 2017r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "JAN PAWEŁ II - PORTRET" dla klas 0-3

Termin listopad-grudzień 2017r.

 SZKOLNY KONKURS "BOŻONARODZENIOWE KARTKI"

Konkurs przeznaczony dla klas 0-VII.

Uczestnik może wykonać kartki świąteczne.

Technika dowolna.

Termin oddania prac 8.12.2017r.

Organizatorzy- nauczyciele świetlicy.

Zapraszamy do udziału!

 


Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Bliskie spotkanie z gramatyką języka ojczystego

 


REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VII. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu

 

 KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

 Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 22 marca 2018 roku.

 

 


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

"MISTRZ ORTOGRAFII"

I etap- wewnątrzklasowy- 12.12.2017r.

II etap- międzyklasowy- 09.01.2018r.

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VII.

Życzymy powodzenia! Organizatorzy.


 

POWIATOWY KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Końskich.

Konkurs trwa od 2 listopada do 24 listopada 2017r.

Prace należy wykonać w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych metod. Można stosować techniki mieszane.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę, prace mogą być zbiorowe.

Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryką autora, wg wzoru:

Imię i nazwisko oraz data urodzenia autora pracy

Adres zamieszkania

Telefon

Adres e-mail

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 KOKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III

"MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"


Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Termin nieprzekraczalny do 02.10.2017r.

Prace powinny spełniać następujące kryteria - A4, płaska, papierowa, na odwrocie opisana imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.

Ocenie podlegać będą: samodzielność, ciekawy pomysł, interesujące wykonanie.

Wyniki zostaną ogłoszone 12 października 2017r. na stronie internetowej Organizatora www.centrumbajki.pl w zakładce aktualności.............................................................................................................................

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla klas 0-VII


Zaprojektuj "Sukienkę dla Maryi Matki Bożej Królowej Polski".

Technika dowolna

Format A-3 lub A-4

Termin do 22.09.2017r.

...................................................................................................................................................................... 


 

 XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

 

 

     KONKURS LITERACKI

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV – VI

 

List do ulubionego bohatera literackiego - Podziwiam Cię

 

Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach.

 

Koordynator Konkursu: p. Anna Popiel

 

Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. Ponadto konkurs ma na celu:

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do swojego ulubionego bohatera literackiego napisany odręcznie, czytelnym pismem;

 

b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

 

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 

d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły - organizatora konkursu;

 

e)    w kopercie, oprócz listu, powinna znaleźć się także  metryczka konkursowa oraz zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 

 

Ocena prac:

 

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasa – IV, klasa V oraz klasa VI.

 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

 

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem 15 marca 2017 r.;

 

Wyniki i nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani oraz zaproszeni na wręczenie nagród, które odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

 

 

 

Serdecznie  zapraszamy do udziału w  Konkursie wszystkich, którzy chętnie sięgają po pióro oraz listy piszą… 

 

Szkolny Konkurs Poetycki

 

Czy łatwo być poetą?

 

Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim  Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

CELE KONKURSU:

 

1. Zainteresowanie uczniów poezją, budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów;

 

2. Rozwijanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, umiejętności językowych;

 

3. Poznanie siebie samego, swoich możliwości;

 

4. Rozwijanie talentów poetyckich najmłodszych uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

2. Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia piękna przyrody, uczuć i emocji z nią związanych. Każdy uczeń może napisać jeden wiersz o wybranej porze roku lub o wszystkich czterech.

 

3. Wymogi formalne:

 

a) Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.

 

b) Wiersze napisane komputerowo na kartce o formacie A 4 należy  dostarczyć do organizatora Konkursu do dnia 15 marca 2017 roku. 

 

c)Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

 

d)Przekazane wiersze przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wierszy na stronie internetowej SP w Wilczkowicach.

 

4. Komisja konkursowa dokona oceny twórczości uczniów według następujących kryteriów:

 

a) Tematyka i budowa wierszy, zgodność z tematem,

 

b) Oryginalność ujęcia tematu,

 

c) Ogólny wyraz artystyczny, dobór środków artystycznego wyrazu,

 

d) Poprawność językowa.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Na laureatów czekają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Ponadto wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane  w programie artystycznym dnia 20 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Jak nie dać plamy i wyjść z twarzą ze spotkania ze związkami frazeologicznymi.

 

Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak
 

 

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Środki stylistyczne.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 marca 2017 roku.