Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Historia szkoły

 

Historia Szkoły Podstawowej w WilczkowicachSzkoła Podstawowa w Wilczkowicach zastała utworzona w październiku 1918 roku przez kilku światlejszych gospodarzy z dość dużym oporem pozostałych mieszkańców wsi. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Jan Bidas, który rozpoczął rok szkolny uczniów grupą 120 uczniów w wieku 8 – 13 lat nie umiejących czytać ani pisać. W roku szkolnym 1921/22 szkoła została przemianowana na dwuklasową. Do 1924 roku kierownikiem szkoły był Marian Frankiewicz, a po jego wyjeździe do Poznania, kierownikiem został Stefan Kruk. Pracował on w Wilczkowicach dwa lata i w roku 1926 przekazał placówkę nauczycielowi Franciszkowi Szczekockiemu. Od 15 września 1930 roku kierownikiem szkoły był Roman Stanisław. Od roku szkolnego 1932/33 w szkole zorganizowano sześć oddziałów i 3 nauczycieli uczyło 225 uczniów. W roku 1938 przyznano szkole 4 etaty i wynajęto we wsi u gospodarzy 4 sale. Uczniów było 245. Taki stan trwał do września 1939 roku tj. do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny szkoła w Wilczkowicach pracowała z krótkimi przerwami. Kierownikiem szkoły był Franciszek Rzeszótko. Po wojnie szkoła rozpoczęła pracę realizując program szkoły 7-klasowej. Kierownikiem szkoły do 1 września 1964 r. był Tadeusz Buś. W tych latach liczba dzieci wynosiła od 272 do 275. W roku szkolnym 1959/1960 oddano do użytku budynek szkolny z 6 izbami lekcyjnymi. Od 01.09.1964 r. do 01.02.1974 r. kierownikiem szkoły był Marian Wydrzyński. Siedmiu nauczycieli uczyło 184 dzieci. Następnie szkołą kierowali kolejno: Stanisław Młodawski, Łucja Stefańczyk, Czesław Staciwa. Od 01.09.1999 roku dyrektorem szkoły jest Zbigniew Kowalczyk.

 

Z historią Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach można zapoznać się w książce:

1. Zbigniew Kowalczyk, Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Kielce 2008.

 

 

skanowanie0001.jpg [300x420] 


Książka w formie elektronicznej umieszczona jest na stronie: 

http://www.radoszyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=110&strona=1