Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Kalendarz imprez i uroczystości

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 

 

 Lp.

Uroczystości szkolne

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1

Rozpoczęcie roku szkolnego – przygotowanie dekoracji

wrzesień

M. Oko, M. Szczepańska

2

Sprzątanie świata

wrzesień

Wychowawcy

Sportowe Święokrzyskie - Europejski Tydzień Sportu 2019

23-30 września

B. Burak

4

Tydzień wychowania chrześcijańskiego

wrzesień

Ks. P. Ilnicki, K. Kowalczyk,

Z. Kowalczyk

5

Wybór Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

A.   Majchrzak

6

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

wrzesień

B. Janus, A. Zielińska

7

Dzień Integracji

wrzesień

 .....................

8

Dzień Chłopaka - w klasach

wrzesień

Samorząd Uczniowski

9

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień

A. Kasprzyk, Ł. Kowalczyk, Z. Ostrowski

10

Zlot szkół im. św. Jana Pawła II w Częstochowie i pielgrzymka klasy VIII

10 października

Opiekun pocztu sztandarowego, Wychowawca klasy VIII

11

Święto Komisji Edukacji Narodowej

październik

A. Kasprzyk

12

Dzień Patrona Szkoły

16 października

K. Kowalczyk, A. Zielińska, B. Janus, wszyscy nauczyciele

13

Ślubowanie klasy  I

październik

J. Ściegienna

14

Śniadanie daje moc

listopad

Wychowawcy, Rodzice

15

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad

J. Staciwa, W. Soboń

16

Zabawa andrzejkowa

listopad

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy

17

Wieczór wigilijny -  jasełka tradycyjne

grudzień

Cz. Artystyczna – E. Pakuła, I. Sijka, K. Kowalczyk, A. Majchrzak

Przygotowanie chóru - ks. P. Ilnicki

Dekoracja korytarza - A. Dymińska, A. Kasprzyk

Przygotowanie stołów wigilijnych i dekoracji sali – wychowawcy klas

18

Świąteczna paczka - kiermasz

grudzień

A. Samek, W. Zbróg

19

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń

B. Burak, K. Kowalczyk, Z. Kowalczyk

20

Zabawa choinkowa

styczeń

Wychowawcy

21

Dzień Babci  i Dzień Dziadka

styczeń

Wychowawcy kl. 0-III

22

Zabawa walentynkowa

luty

Wychowawcy, Rodzice

23

Dzień Kobiet

marzec

Wychowawcy klas i świetlicy

24

Tydzień Kultury Języka

 

 B. Janus, A. Zielińska

25

Święto wiosny

marzec

Wychowawcy

26

Święto Ziemi

kwiecień

W. Zbróg

27

Rocznica Konstytucji 3 maja

kwiecień-maj

Z. Ostrowski

28

Szkolny Tydzień Profilaktyki

 

J. Ściegienna – koordynator, Wychowawcy

30

Dzień Matki

maj

Wychowawcy klas 0-VIII

31

Dzień Dziecka

czerwiec

B. Burak– koordynator, Wychowawcy

32

Gminna spartakiada uczniów klas I - III

czerwiec

Wychowawcy kl. I-III

33

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec

A. Majchrzak, K. Kowalczyk