Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Podręczniki 2020/2021

 

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

 

Oddział przedszkolny

   

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor /wydawnictwo

Tytuł podręcznika

1

Kształcenie zintegrowane

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska.

 

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska.

Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej  wspomagający rozwój aktywności dzieci.

 

Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej  wspomagający rozwój  dzieci sześcioletnich.

 

47/0/16

Mac Edukacja

Mały Elementarz

2

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

„Kochamy dobrego Boga”

Program nauczania religii (5latki)

48/0/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

 

 

Jesteśmy dziećmi Bożymi

3

Język angielski

M. Appel

J. Zarańska

E. Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

49/0/16

P. Acosta

A. Padron

Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION

Happy Campers

Angielski dla zerówek

 

 

 

Klasa I

 

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor /wydawnictwo

Tytuł

podręcznika

1

Kształcenie zintegrowane

 

 

Program edukacji wczesnoszkolnej

1/I/16

WSiP  2014r.

 

Nasz elementarz-M. Lorek, L. Wollman

 

Mac

Moje ćwiczenia – Mac –Juka E Dulemba (4 części)

2

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

„W drodze do Wieczernika”

Program nauczania religii kl I-III

2/I/16

Ks. Stanisław Łabendowicz

Radom 2012

 

 Jesteśmy w  rodzinie Jezusa

3

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc

-

Kurpaska

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Program nauczania języka angielskiego dla edukacji

wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej.

 

3/I/16

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

Superks 1

Podręcznik + ćwiczenia

4.

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

 

4/I/16

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik z ćwiczeniami

Kl.

 

  

Klasa II

 

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor /wydawnictwo

Tytuł

podręcznika

1

Kształcenie zintegrowane

dr Barbara Bieleń, dr Teresa Janicka-Panek, dr Hanna Małkowska-Zegadło

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku.

5/II/16

M. Lorek/ MEN

M.Zatorska (j. polski)

A. Ludwa (matematyka)MEN

 

„Nasza szkoła”- MEN

 

 

 

 

K. Bielenia, M. Bura, M. kwil, B. Lankiewicz (matematyka)

 

E. hryszkiewicz i inni

(j. polski0

Nasze ćwiczenia / Nowa Era

 

 

 

Nasze ćwiczenia / Nowa Era

 

2

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

„W drodze do Wieczernika”

Program nauczania religii kl I-III

6/II/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

 

Kocham Pana Jezusa

3

Język angielski

Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska, C.Graham, P.A.Davies

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej „New Sparks”

7/II/16

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

 

New Sparks Plus 2

4.

Zajęcia komputerowe

Michał Kęska

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

 

8/II/16

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik z ćwiczeniami

Kl.2

 

  

Klasa III

 

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor /wydawnictwo

Tytuł

podręcznika

1

Kształcenie zintegrowane

J. Brzózka,          

K. Hamak,         

K. Izbińska,              

A. Jasiocha,        

W. Went

Program edukacji wczesnoszkolnej

9/III/16

MEN

MEN

M. Lorek Kształcenie zintegrowane MEN

Agata Ludwa matematyka MEN

 

 

Ćwiczenia z pomysłemnWSiP skrorelowane z podr. MEN

2

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

„W drodze do Wieczernika”

Program nauczania religii kl I-III

10/III/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

3

Język angielski

M.Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska, C.Graham, P.A.Davies

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej „New Sparks”

11/III/16

M. Szpotowicz, Dawies

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

 

Seprer Sparks 3

4.

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

 

12/III/16

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik z ćwiczeniami

Kl.3

 

 

Klasa IV

  

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor / wydawnictwo

Tytuł podręcznika

1

Język polski

  1. Klimowicz

K. Brząkalik

Teraz polski – program nauczania ogólnego j. polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej

13/IV/16

  1. Klimowicz/Nowa Era

Teraz polski!

 

2

Język angielski

E. Piotrowska,

T. Sztyber

 

Program nauczania języka angielskiego dla

II etapu edukacyjnego

szkoły podstawowej.

14/IV/16

Nick Beare

 

 Evolution Plus 1

 

3

Plastyka

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła!”

Program nauczania plastyki

w klasach IV–VI szkoły podstawowej

15/IV/16

Nowa Era/

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła !

4

Muzyka

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

16/IV/16

Nowa Era/

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

5

Historia

Tomasz Maćkowski

Wczoraj I Dziś”

Program Nauczania Ogólnego

Historii i społeczeństwa

W Klasach IV–VI Szkoły Podstawowej

17/IV/16

Nowa Era/

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś

6

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

„Poznaję Boga i w niego wierzę”

Program nauczania religii kl IV-VI

18/IV/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

 

Jestem Chrześcijaninem

7

Przyroda

Jolanta Golanko

Program  nauczania przyrody dla kl.IV

19/IV/16

Nowa Era

J. Stwarz, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody

8

Matematyka

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Matematyka z kluczem

20/IV/16

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska/ Nowa Era

 

Matematyka z kluczem

9

Zajęcia techniczne

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej.

21/IV/16

L. Łabecki, M. Łabecka/Nowa era

 

Jak to działa?

10

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

Lubię to!

22/IV/16

M. Kęska/Nowa Era

Lubię to!

11

Wychowanie fizyczne

Alicja Romanowska

Program wychowania fizycznego dla kl. IV – Vi szkoły podstawowej

23/IV/16

Alicja Romanowska – Wydawnictwo Płock

 

 

 

 

Klasa V

 

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor / wydawnictwo

 Tytuł podręcznika

1

Język polski

A Klimowicz

K. Brząkalik

„Teraz polski!”

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej klasy 4–6

23/V/16

Nowa Era/

  1. Klimowicz

 

Teraz polski – podręcznik do kształecenia literackiego, kulturowego i językowego dla kl. V szkoły podstawowej.

2

Język angielski

E. Piotrowska,

T. Sztyber

 

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego

szkoły podstawowej.

24/V/16

Nick Beare

 Evolution Plus 2

 

3

Plastyka

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

„Do dzieła!”

Program nauczania plastyki

w klasach IV–VI szkoły podstawowej

25/V/16

Nowa Era/

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

4

Muzyka

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

26/V/16

Nowa Era/

Monika Gromek Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki

5

Historia

Tomasz Maćkowski

Wczoraj I Dziś”

Program Nauczania Ogólnego

Historii I Społeczeństwa

W Klasach Iv–Vi Szkoły Podstawowej

27/V/16

Nowa Era

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś

6

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

„Poznaję Boga i w niego wierzę”

Program nauczania religii kl IV-VI

28/V/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

 

Wierzę w Boga

7

Przyroda

Jolanta Golanko

Program  nauczania przyrody dla kl. V

29/V/16

Nowa Era

R.Kozik, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody

8

Matematyka

M. Braun

Matematyka z kluczem

30/V/16

M. Braun i inni

Matematyka z kluczem

9

Zajęcia techniczne

L.łabecki

Jak to działa?

31/V/16

L. Łabecki/ Nowa Era

Jak to działa?

10

Zajęcia komputerowe

 M. Kęska

Lubię to!

32/V/16

M. Kęska/Nowa Era

Lubię to!

11

Wychowanie fizyczne

Alicja Romanowska

Program wychowania fizycznego dla kl. IV – VI szkoły podstawowej

33/V/16

Alicja Romanowska – Wydawnictwo Płock

 

 

12

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Program Nauczania dla klas V-VI ,,Wędrując ku dorosłości”

34/V/16

Teresa Król Rubikon

,,Wędrując ku dorosłości

 

 

Klasa VI

  

Lp.

Nazwa zajęcia edukacyjnego

Autor programu

Tytuł programu

Numer w

szkolnym

zestawie

programów

Autor / wydawnictwo

Tytuł podręcznika

1

Język polski

Alicja Krawczuk-Goluch

Odkrywamy na nowo. Język polski

Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4–6

35/VI/16

M. Składanek

H. Szaniawska

Operon

Odkrywamy na nowo. Język polski. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

2

Język angielski

E. Piotrowska

T. Sztyber

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VI.

36/VI/16

Nick Beare/MACMILLAN EDUCATION

 Ewolution Plus 3

3

Plastyka

 

Anita Przybyszewska - Pietrasiak

„Lubię  tworzyć” - plastyka program  nauczania w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
Anita Przybyszewska - Pietrasiak

37/VI/16

Mac

 Lubię tworzyć

4

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny Świat

38/VI/16

Mac

Muzyczny świat

5

Historia

Tomasz Maćkowski

Wczoraj I Dziś”

Program Nauczania Ogólnego

Historii I Społeczeństwa

W Klasach IV–VI Szkoły Podstawowej

39/VI/16

Nowa Era

G. Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś

6

Religia

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabędowicza

„Poznaję Boga i w niego wierzę”

Program nauczania religii kl. IV-VI

40/VI/16

Pod redakcją ks.dr.Stanisława Łabendowicza

 

Wierzę w Kościół

7

Przyroda

Jolanta Golanko

Program  nauczania przyrody dla kl.VI,

41/VI/16

Nowa Era

J. Stwarz, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody

8

Matematyka

H. Lewicka, M.Kowalczyk

Matematyka wokół nas

42/VI/16

H. Lewicka, M.Kowalczyk WSiP

Matematyka wokół nas

9

Zajęcia techniczne

Ewa Bubak

Technika na co dzień

43/VI/16

Ewa Bubak WSiP    

Technika na co dzień

10

Zajęcia komputerowe

W. Jochemczyk, I.Krajewska,                W.  Kranas,                  A. Samulska,               M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

44/VI/16

Wsip

 

Lekcje z komputerem – podręcznik do zajęć komputerowych dla  szkoły podstawowej – kl. VI

11

Wychowanie fizyczne

Alicja Romanowska

Program wychowania fizycznego dla kl. IV – VI szkoły podstawowej

45/VI/16

Alicja Romanowska – Wydawnictwo Płock

 

12

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Program Nauczania dla klas V-VI ,,Wędrując ku dorosłości

46/VI/16

Teresa Król Rubikon

Wędrując ku dorosłości