Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach

świętokrzyskie

konecki

Radoszyce

Wilczkowice 34

Radoszyce

26-230

41 373 51 93
41 373 51 93
dyrektor@szkolawilczkowice.pl

dr n. hum. Zbigniew Kowalczyk
zbyszekowalczyk@wp.pl

Obwód szkoły: Wilczkowice, Momocicha, Lewoszów, Sęp, Nadworów, Szóstaki, Hucisko.
Spoza obwodu do szkoły uczęszczją dzieci z Grodziska, Mnina i Przegród.

Do szkoły uczęszcza 117 uczniów.