Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Aktualności

01 maja 2019 23:35 | Aktualności

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

Dnia 30 kwietnia 2019 r. odbyła się akademia z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem p. Zdzisława Ostrowskiego wystąpili z przedstawieniem. Pokazali, jak ten dzień 228 lat temu mogli przeżywać zwykli mieszkańcy Polski.

Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy.

Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.

Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

W trakcie zaśpiewano pieśni: Witaj majowa jutrzenko, Rota, Ojczyzno ma, Jak długo w sercach naszych, Flaga. Uczniowie klasy piątej pod kierunkiem p. Krystyny Kowalczyk zatańczyli Poloneza, a p. Joanna Ściegienna przygotowała dekorację na tę uroczystość.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Zbigniew Kowalczyk przypomniał, jak ważne było to wydarzenie nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy.

Podkreślił, że 3 maja obchodzone jest również święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a szczególne uroczystości odbywają się na Jasnej Górze.

Przeczytano: 453 razy. Wydrukuj|Do góry

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!