Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Aktualności

02 czerwca 2019 22:19 | Aktualności

BIERZMOWANIE UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina swoimi darami, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

W dniu 30 maja w kościele w Wilczkowicach, o godz. 17. 00  uczniowie klasy ósmej przyjęli ten sakrament z rąk Jego Ekscelencji bpa Piotra Turzyńskiego. W uroczystości uczestniczyli dyrektor szkoły Zbigniew Kowalczyk oraz wychowawczyni Joanna Ściegienna. W homilii wygłoszonej do zgromadzonych biskup powiedział:
….Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje 7 darów Ducha Świętego:

  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar umiejętności
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej

Na zakończenie uroczystości uczniowie wraz z biskupem, proboszczem, dyrektorem szkoły oraz wychowawczynią upamiętnili ten ważny dzień we wspólnej fotografii. Ósmoklasiści otrzymali od dyrektora i wychowawczyni pamiątkowe upominki.

Przeczytano: 254 razy. Wydrukuj|Do góry

BIERZMOWANIE UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ