Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Aktualności

09 czerwca 2019 19:12 | Aktualności

IV MIĘDZYSZKOLNA SPARTAKIADA SPORTOWA

Dnia 7 czerwca 2019 roku odbyła się IV edycja Międzyszkolnej Spartakiady dla dzieci klas I – III pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn – reprezentacji z 6 szkół: Górnik, Grodziska, Kapałowa, Kłucka, Radoszyc i Wilczkowic.

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej, wzmacnianie wiary we własne siły, emocjonalne przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów i skutecznego radzenia sobie ze stresem i porażkami, uczenie współpracy i współzawodnictwa zespołowego, dostarczenie dzieciom radości oraz integracja z drużynami innych szkół.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, w ramach uroczystego rozpoczęcia spartakiady, reprezentacje szkół Gminy Radoszyce w barwnych strojach przemaszerowały na boisko, niosąc na czele pochodu flagę spartakiady. Po dotarciu do celu nastąpiło odśpiewanie hymnu małego sportowca Sport to zdrowie, następnie powitano wszystkie drużyny wraz z opiekunami i złożono obietnicę przestrzegania zasad gry fair play w czasie zmagań w kolejnych konkurencjach.

Imprezę otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - Zbigniew Kowalczyk, witając przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce - pana Michała Pękalę, kierownik CUW - panią Ewelinę Ptak, przewodniczącą GKRPA - panią Paulinę Kowalską, pielęgniarkę - panią Elżbietę Macander oraz wszystkie drużyny wraz z ich opiekunami.

W tegorocznej edycji zawodów pojawiły się następujące konkurencje:

- slalom z piłką;

- rzut do celu;

- skoki kangurów;

- utrzymaj jajko;

- bieg ze skakanką;

- hula hop inaczej.

Wszyscy zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani i zaangażowani w walkę o zwycięstwo. Rywalizacja była ogromna, ale z zachowaniem zasad gry fair play. Tegoroczne zmagania sportowe sędziowała Barbara Burak.

Ostatecznie wyniki prezentują się następująco:

I miejsce - SP Wilczkowice

II  miejsce - SP Grodzisko

III miejsce - SP Górniki

IV miejsce - SP Radoszyce 

V miejsce - SP Kłucko 

VI miejsce  - SP Kapałów

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DUCHA WALKI, WSPANIAŁEJ KONDYCJI I SPORTOWEJ POSTAWY.

 

Przy taktach muzyki drużynom dopingowały nasze szkolne Cheerleaderki, uczniowie i zebrana widownia. Po ciężkich zmaganiach zawodnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na obiad i słodki, pokrzepiający poczęstunek. Uczestniczące w zmaganiach zespoły otrzymały m.in.: puchar, medale, dyplom oraz upominki dla szkoły.

Drużynę reprezentującą SP Wilczkowice stanowili:

-        klasa I: M. Ciszek, N. Szustak, M. Wawrzeńczyk

-        klasa II: K. Molasy, M. Wawrzeńczyk, M.  Szcześniak

-        klasa III: M. Kabała, M. Wiklak, J. Kurczyński

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce - panu Michałowi Pękali za objęcie patronatu nad IV Międzyszkolną Spartakiadą dla dzieci klas I – III, kierownikowi CUW pani Ewelinie Ptak za udostępnienie busa szkolnego na dowiezienie dzieci z poszczególnych szkół na Spartakiadę, przewodniczącej GKRPA pani Paulinie Kowalskiej za przekazane środki finansowe oraz pielęgniarce pani Elżbiecie Macander za sprawowaną opiekę medyczną.

Tegoroczną edycję Spartakiady przygotowały: Alina Dymińska, Joanna Staciwa, Marianna Szczepańska. Pomoc w dekoracji: Magdalena Oko. Imprezę sportową prowadziła Alina Dymińska. Oprawa muzyczna Krystyna Kowalczyk.

 

Przeczytano: 366 razy. Wydrukuj|Do góry

IV MIĘDZYSZKOLNA SPARTAKIADA SPORTOWA