Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Aktualności

20 listopada 2019 22:45 | Aktualności

SPOTKANIE Z RODZICAMI

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się w naszej szkole zebranie z rodzicami.

Na wstępie  dyrektor szkoły Zbigniew Kowalczyk serdecznie powitał licznie zgromadzonych rodziców i oddał głos pani pedagog Joannie Ściegiennej, która przygotowała prelekcję dla zebranych na temat Podstawowych aspektów wychowania i odpowiedzialności względem swych dzieci. W swoim wystąpieniu przedstawiła prawa i obowiązki, jakie spoczywają na rodzicach w świetle przepisów prawnych, a w tym sankcji karnych za niedopełnienie tych obowiązków, które wynikają  z dokumentów mówiących o prawach i obowiązkach rodziców tj. Ustawy o Systemie Oświaty, Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Następnie głos zabrał  dyrektor, składając  podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce Panu Michałowi Pękali za dotychczasową pomoc, m. in. udostępnianie autobusów szkolnych na wyjazdy dzieci na przedsięwzięcia edukacyjne i przekazane środki. Podczas swej wypowiedzi zwrócił również uwagę na lekceważący stosunek uczniów do nauki oraz pojawiające się nieodpowiednie zachowania. W swej wypowiedzi przypomniał zgromadzonym, aby zwracać dzieciom uwagę na co dzień o kulturalnym zwracaniu się do siebie, o szacunku do innych osób oraz zainteresowanie się dziećmi, tym co robią, pytać  o to, co wydarzyło się w szkole, jaką ocenę dostało itp. Następnie rodzice udali się na spotkanie do klas z wychowawcami, gdzie mogli się szczegółowo dowiedzieć o postępach w nauce swych pociech oraz ich zachowaniu.

Przeczytano: 296 razy. Wydrukuj|Do góry

SPOTKANIE Z RODZICAMI